Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłuża termin na określenie przeznaczenia bydła do opasu w systemie IRZ

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłuża termin na określenie przeznaczenia bydła do opasu w systemie IRZ

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) poinformowała, że rolnicy mają teraz dodatkowy czas – do 5 lutego 2024 roku, na zdefiniowanie w systemie Informatycznym Rolniczego Zakładu (IRZ), czy ich bydło jest przeznaczone do opasu. To istotna wiadomość dla tych rolników, którzy ubiegają się o środki finansowe z ekoschematu Dobrostan zwierząt, szczególnie dla tych, którzy składają wnioski w ramach wariantu Dobrostan opasów.

Prawo do korzystania z trzech różnych kierunków użytkowania ma każdy rolnik, który złożył wniosek o przyznanie płatności za dobrostan zwierząt w ramach wariantu Dobrostan opasów w 2023 roku, ale nie określił jeszcze przeznaczenia bydła do opasu w systemie IRZplus. Teraz mają możliwość dokonania zmiany lub korekty w tym zakresie, wybierając jeden z trzech kierunków użytkowania: mięsno-opasowy, mleczno-opasowy lub opasowy. W ten sposób będą mogli ubiegać się o płatności za te zwierzęta, które są objęte praktykami poprawiającymi ich dobrostan, zgodnie z przepisami rozporządzenia o dobrostanie zwierząt, mimo że wcześniej nie określili w systemie IRZ przeznaczenia tych zwierząt do opasu.

Nowelizacja rozporządzenia, podpisana 17 stycznia br., pozwala również na kwalifikowanie do płatności bydła, które zostało poddane ubojowi do 5 lutego 2024 r., nawet jeżeli rolnik nie określił wcześniej w systemie IRZ kierunku użytkowania lub zrobił to bez uwzględnienia przeznaczenia zwierzęcia do opasu.

Podobna sytuacja dotyczy bydła sprzedanego przed 5 lutym 2024 r., dla którego rolnik także nie określił w systemie IRZ kierunku użytkowania lub nie wskazał, że jest ono przeznaczone do opasu. Rolnik, który składa wniosek o płatność w ramach wariantu Dobrostan opasów, powinien złożyć do ARiMR oświadczenie o tym, że bydło było utrzymywane na opasie w jego gospodarstwie do momentu sprzedaży.