Badania nad nieznanym białkiem mogą przyczynić się do zwiększenia płodności indyków

Badania nad nieznanym białkiem mogą przyczynić się do zwiększenia płodności indyków

W obrębie populacji indyków, około 10% jednostek jest zagrożonych syndromem żółtego nasienia, który prowadzi do obniżenia zdolności zapładniającej. Naukowcy z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie odkryli, że klucz do zrozumienia tego zjawiska może przynieść białko o nazwie rozpuszczalny receptor zmiatacz bogaty w cysteinę, obecne w nasieniu tych ptaków.

Dr Mariola Słowińska z Zakładu Biologii Gamet i Zarodka IRZiBŻ podkreśla, że to białko ma istotne znaczenie w układzie immunologicznym ssaków, gdzie pomaga w rozpoznawaniu drobnoustrojów. Naukowcy badają teraz hipotezę, że receptor ten może pełnić równie ważną rolę w ochronie nasienia indorów przed bakteriami.

Zespół badaczy dowodzony przez dr Słowińską analizuje również możliwość powiązania obecności tego białka z powstawaniem syndromu żółtego nasienia. Jeżeli ta teoria potwierdzi się, informacje na ten temat mogą stać się cennym narzędziem dla hodowców, którzy będą mogli poprawić efektywność produkcji poprzez zwiększenie skuteczności zapładniania ptaków.

Co więcej, badacze są pionierami w obszarze badań nad tym białkiem w kontekście ornitologii. Jak podkreśla Słowińska, jest ono bardzo podobne do białek rodziny receptorów zmiataczy u ssaków, które mają zdolność wiązania drobnoustrojów oraz usuwania uszkodzonych komórek. Wychodząc od tego punktu, naukowcy planują teraz zbadać te funkcje u ptaków.

Po wyizolowaniu czystej postaci białka, naukowcy przystąpią do analizy jego właściwości fizykochemicznych i modyfikacji. Następnie, na podstawie zebranych danych, stworzą pierwszy strukturalny model tego białka dla ptaków.

W kolejnym etapie badaczy czeka wytworzenie specyficznych przeciwciał przeciwko temu białku, które pozwolą im zlokalizować jego obecność na komórkach układu odpornościowego, plemnikach oraz w narządach układu rozrodczego. Naukowcy zamierzają sprawdzić, czy białko może służyć jako potencjalny marker syndromu żółtego nasienia.

Dr Słowińska podkreśla, że projekt ten nie skupia się wyłącznie na badaniu białka, ale pozwala na bardziej złożone spojrzenie na układ rozrodczy i immunologiczny u ptaków. Syndrom żółtego nasienia prowadzi do zaburzeń w zdolności zapładniającej nasienia, a jego jedynym widocznym objawem jest lekko żółtawe zabarwienie.

Jednakże, jak zaznacza naukowczyni, w produkcji drobiarskiej nasienie pobierane jest od wielu samców jednocześnie. Jeżeli w tej mieszance pojawi się nasienie o oznakach syndromu żółtego, cała próba będzie miała obniżoną skuteczność zapładniającą.

Celem badania jest poszerzenie wiedzy na temat immunologii nasienia ptaków oraz zrozumienie roli białka rozpuszczalnego receptora zmiatacza w kontekście powstawania syndromu żółtego nasienia. Badacze mają również nadzieję na wykrycie potencjalnych markerów tego schorzenia, co umożliwi szybką diagnostykę chorych ptaków.