Dopłaty dla uprawy kukurydzy: Wydatkowane 652 mln zł na wsparcie blisko 158 tys. rolników

Dopłaty dla uprawy kukurydzy: Wydatkowane 652 mln zł na wsparcie blisko 158 tys. rolników

W ramach programu dopłat do uprawy kukurydzy, prawie 158 tysiąc rolników z radością przyjęło wsparcie finansowe w sumie przekraczające 652 miliony złotych. Ogółem, ponad 172 tysiące rolników ubiegało się o tę formę pomocy. Proces składania wniosków o wsparcie trwał od 22 do 29 lutego 2024 roku.

Interesujący jest fakt, iż sumaryczna kwota środków zgłoszonych w ramach wniosków nie przekroczyła ustalonego limitu jednego miliarda złotych, co oznacza brak konieczności wprowadzenia współczynnika korekcyjnego.

Ta forma pomocy była dedykowana rolnikom specjalizującym się w uprawie kukurydzy, którzy doświadczyli problemów z płynnością finansową z powodu restrykcji na rynku rolnym spowodowanych agresją Rosji na Ukrainę. Aby uzyskać te środki, rolnicy musieli spełniać kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa oraz mieć złożony wniosek o bezpośrednie dopłaty za poprzedni rok, w którym deklarowano uprawę kukurydzy. Niewymagane było dołączanie dokumentów potwierdzających sprzedaż tego zboża.

Wartość wsparcia była obliczana jako produkt zgłoszonej we wniosku o przyznanie bezpośrednich płatności za 2023 rok powierzchni uprawy kukurydzy (bez uwzględnienia kukurydzy na kiszonkę) nie większej niż 100 hektarów oraz stawki pomocy. Stawki te wynosiły 1000 złotych dla województwa lubelskiego i podkarpackiego, 700 złotych dla województw małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podlaskiego, a 500 złotych dla pozostałych województw.