Jakie jest faktyczne roczne spożycie jaj przez przeciętnego obywatela Polski?

Jakie jest faktyczne roczne spożycie jaj przez przeciętnego obywatela Polski?

Według oficjalnych informacji opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, przeciętny mieszkaniec Polski spożywa 160 jaj kurzych w ciągu roku. Niemniej jednak, Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz (KIPDiP), reprezentująca sektor produkcji i dystrybucji jaj, sugeruje, że te oficjalne dane mogą subtelnie zaniżać rzeczywistą wartość. Ze szacunków KIPDiP wynika bowiem, że średnie roczne spożycie jaj na osobę w Polsce oscyluje wokół liczby 205.

Katarzyna Gawrońska, dyrektorka KIPDiP, zauważa, że podejrzenia o niedoszacowanie danych GUS można uzasadnić poprzez porównanie ze statystykami spożycia jaj na mieszkańca z sąsiednich krajów. Analiza KIPDiP pokazuje, że statystyczny Czech spożywa rocznie 263 jaja, Słowak – 212 jaj, Litwin – 246 jaj, Niemiec – 235 jaj, a obywatel Ukrainy nawet 310 jaj. Zastanawiające jest więc, dlaczego średnie spożycie w Polsce miałoby wynosić jedynie 159 jaj i różnić się tak znacząco od danych z krajów ościennych.

Trwający od lat dialog producentów jaj z Głównym Urzędem Statystycznym koncentruje się przede wszystkim na kwestii szacowanych poziomów produkcji. Zgodnie z danymi GUS, roczna produkcja jaj kurzych w Polsce wynosi niewiele ponad 10 miliardów sztuk. Właściciele hodowli kur nieśnych argumentują jednak, że rzeczywista produkcja jest znacznie wyższa i oscyluje wokół liczby 14 miliardów sztuk rocznie. Taka różnica ocen ma fundamentalne znaczenie, bowiem to na podstawie wielkości produkcji obliczane są późniejsze statystyki dotyczące średniego spożycia jaj na mieszkańca.

Według Katarzyny Gawrońskiej z KIPDiP, współpraca organizacji z GUS jest bardzo produktywna, a dyskusje między obiema stronami trwają nieprzerwanie. Mimo pełnej świadomości konieczności zachowania ostrożności przez publiczną instytucję jaką jest GUS podczas wprowadzania zmian, KIPDiP jest przekonane, że korekty są nieuniknione.

Polska, według danych Komisji Europejskiej, jest szóstym co do wielkości producentem jaj w Unii Europejskiej. Nasz kraj ustępuje jedynie Francji, Niemcom, Hiszpanii, Włoszech i Holandii. W Polsce dominuje system hodowli klatkowej – to w nim hoduje się ponad 70 procent polskich kur nieśnych.