Przelew środków na rachunki rolników w ramach kampanii dopłat 2023

Przelew środków na rachunki rolników w ramach kampanii dopłat 2023

Od 16 października do 29 listopada 2023 roku, rolnicy otrzymali w sumie 8,94 miliardów złotych. Fundusze te były częścią programu płatności bezpośrednich i obszarowych, realizowanego w ramach kampanii 2023. Wypłata zaliczek z tego programu ma trwać do ostatniego dnia listopada.

Program dopłat bezpośrednich i obszarowych obejmował wypłaty zaliczek dla rolników. Do końca listopada, z puli funduszy wynoszącej w sumie 8,94 miliardów złotych, 7,85 miliardów złotych zostało przelane na konta ponad 1,19 miliona rolników jako płatności bezpośrednie. Natomiast dodatkowe 1,09 miliarda złotych zostało rozdzielone pomiędzy 734 tysiące gospodarstw rolnych w formie ONW (obszarowych płatności narodowych).

W ramach całej kampanii, wpłynęło dokładnie 1,24 miliona wniosków o dofinansowanie, a dostępna pula środków wynosiła prawie 17 miliardów złotych. Po zakończeniu procedury wypłaty zaliczek, która trwała od 16 października do 30 listopada, 1 grudnia rozpoczął się proces realizacji płatności końcowych. Ważne jest aby upewnić się, że numery rachunków bankowych, na które trafiają środki, są nadal aktualne. Środki wypłacane są wyłącznie na konta bankowe podane przez rolników we wnioskach składanych do ewidencji producentów.