Rolnictwo w Polsce na krawędzi. Ogłoszony Strajk Generalny przez NSZZ RI "Solidarność"!

Rolnictwo w Polsce na krawędzi. Ogłoszony Strajk Generalny przez NSZZ RI "Solidarność"!

31 stycznia 2024 roku, podczas zgromadzenia Prezydium Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”, podjęto jednomyślną decyzję o wprowadzeniu strajku generalnego wśród rolników na całym obszarze Polski. W pierwszej fazie protestu, rozpoczynającej się 9 lutego 2024 roku o godzinie 10.00, przewiduje się blokadę wszystkich punktów przejścia granicznego między Polską a Ukrainą oraz utrudnienia ruchu na drogach i autostradach w różnych regionach kraju.

Związek Rolników Indywidualnych „Solidarność” wyraźnie pokazał swój sprzeciw wobec stanowiska Brukseli, które zaprezentowane zostało ostatniego dnia stycznia 2024 oraz bierności polskich władz. Sformułowane przez Komisję Europejską plany dotyczące importu produktów rolnych i spożywczych z Ukrainy spotkały się z gwałtownym oporem ze strony rolników, co skutkowało ogłoszeniem strajku generalnego.

Związek odrzuca także propozycje realizacji „Europejskiego Zielonego Ładu”, strategii „od pola do stołu” i Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w obecnym kształcie. Domaga się od rządu Polski wypracowania jasnego planu dla produkcji rolnej, rentowności produkcji, odbudowy polskiego przemysłu przetwórczego i handlu. Walczymy o utrzymanie polskich rodzinnych gospodarstw rolnych, które są fundamentem bezpieczeństwa żywnościowego kraju – podkreśla NSZZ RI „Solidarność”.

Wśród działań protestacyjnych, zapowiedziano czasowe blokady dróg na terenie całego kraju – od 9 lutego do 10 marca 2024 roku. Związek apeluje o jedność i podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz poprawy sytuacji rolnictwa w Polsce.

Związek Rolników Indywidualnych „Solidarność” prosi o zrozumienie i świadomość sytuacji ze strony społeczeństwa. Działania te mają na celu ochronę rodzinnych, często wielopokoleniowych gospodarstw rolnych przed upadkiem.

W związku z planowanymi działaniami protestacyjnymi, apeluje się również o unikanie podróży po obszarach, które mogą być objęte blokadą oraz zachowanie spokoju podczas manifestacji. Zdaniem związkowców, rolnicy powinni stanąć razem w walce o swoje prawa.

Na stronie internetowej NSZZ RI „Solidarność” widnieją numery kontaktowe do koordynatorów strajku w każdym z województw, co jest elementem organizacji protestów. Na przykład, w województwie pomorskim można skontaktować się pod numerem 606 883 626, a w województwie zachodniopomorskim – 668 043 144.