Unijni liderzy fitosanitarni zatwierdzają rewizję przepisów dotyczących zdrowia roślin

Unijni liderzy fitosanitarni zatwierdzają rewizję przepisów dotyczących zdrowia roślin

W Brukseli, 25 stycznia 2024 roku, liderzy europejskich służb fitosanitarnych, znani jako COPHS, doszli do porozumienia w kwestii poprawek do rozporządzenia nr 2016/2031. To rozporządzenie jest kluczowym dokumentem prawnym określającym reguły nadzoru nad zdrowiem roślin i ochrony obszarów Unii Europejskiej przed szkodnikami rolnymi.

Dyskusja na temat proponowanych zmian, które zostały opracowane przez Komisję Europejską, toczyła się od 16 października 2023 roku. W trakcie tych negocjacji, polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa wprowadziły wiele sugestii i modyfikacji. Większość z tych propozycji zdobyła aprobatę innych Krajów Członkowskich.

Delegacją Polski podczas spotkania COPHS kierował Główny Inspektor Andrzej Chodkowski. Towarzyszyli mu Iwona Pękala-Popek, reprezentująca Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz Sebastian Żwan ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej.