Zmiany w KRUS: Nowe kwoty przychodu wpływające na zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń od 1 czerwca

Zmiany w KRUS: Nowe kwoty przychodu wpływające na zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń od 1 czerwca

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) przekazała wiadomość o zmianach danych dotyczących miesięcznego przychodu, które wpływają na zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Te modyfikacje zaczną obowiązywać od pierwszego dnia czerwca 2024 roku.

Osoby, które przekroczyły powszechny wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, mają możliwość zarabiania bez jakichkolwiek restrykcji, nie martwiąc się o ewentualne zawieszenie lub obniżenie świadczeń przez KRUS. Jednak sytuacja jest inna w przypadku emerytów, którzy otrzymali od KRUS podwyżkę swojej emerytury do kwoty minimalnej, wynoszącej 1780,96 zł brutto od marca 2024 roku. Jeżeli ich dochód z pracy przekroczy wartość podwyżki do minimum emerytalnego, ich świadczenia będą wypłacane w niższych kwotach, bez dodatkowej dopłaty do minimum.

Z dniem 1 czerwca 2024 r. wprowadzone zostaną nowe kwoty przychodu mające wpływ na obniżenie/zwieszenie emerytury lub renty. Wyniosą one odpowiednio: 70% średniego miesięcznego wynagrodzenia, co stanowi 5703 złote i 20 groszy oraz 130% tego wynagrodzenia, czyli 10591 złotych i 60 groszy.

Nowo ustalone wartości miesięcznego przychodu wpływające na zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalnych lub rentowych zostały ogłoszone w komunikacie z dnia 15 maja 2024 r. przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie informacji przekazanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pierwszy kwartał roku 2024, które wynosiło 8147 złotych i 38 groszy.