Jak zbudować zrównoważone i efektywne gospodarstwo mleczne?

Jak zbudować zrównoważone i efektywne gospodarstwo mleczne?

Zrównoważona produkcja rolna to wszelkie działania ograniczające jej wpływ na środowisko naturalne, przy jednoczesnym efektywnym wykorzystaniu dostępnych zasobów. Szczególne emocje wzbudza hodowla bydła mlecznego i mięsnego. Sprawdź, w jaki sposób zbudować efektywne, a jednocześnie zrównoważone gospodarstwo mleczne?

Z artykułu dowiesz się między innymi:

  • Jakie są różnice między bydłem mięsnym a mlecznym?
  • Czym najlepiej karmić bydło?
  • Jak monitorować stado bydła?

Różnice między hodowlą bydła mlecznego a mięsnego 

Różnica pomiędzy hodowlą bydła mlecznego i mięsnego jest zasadnicza. Odmienna jest metoda żywienia, inne też są wymogi dotyczące rozrodu oraz warunków, w jakich stado powinno przebywać. Możliwe jest oczywiście utrzymanie w jednym gospodarstwie zarówno jednego, jak i drugiego rodzaju bydła użytkowego, jednak większość producentów rolnych decyduje się na specjalizację w kierunku jednego typu hodowli.

Główne różnice pomiędzy poszczególnymi typami bydła dotyczą:

  • Żywienia;
  • Długości życia;
  • Warunków bytowych.

Żywienie bydła 

Żywienie krów mlecznych musi dostarczyć odpowiednich składników, wpływających na utrzymanie wysokiej wydajności mlecznej, a także najwyższej jakości produkowanego mleka.

Bydło mleczne powinno otrzymywać 20% pokarmu w postaci pasz treściwych (śruty poekstrakcyjne, nasiona roślin motylkowatych, ziarna zbóż), pozostałe 80% stanowią pasze objętościowe (kiszonka, sianokiszonka, słoma, siano). Zawartość podawanych pasz zależy od fazy laktacji.

Bydło mięsne wymaga żywienia, zapewniającego odpowiednio duży i szybki przyrost masy oraz poprawne parametry mięsa.

Długość życia 

Krowy mleczne zwykle utrzymywane są przez okres od 5 do 6 lat. W tym czasie bydło wykazuje się najlepszą wydajnością laktacyjną.

Krowy mięsne utrzymywane są krócej. Konsumenci preferują mięso młode, świeże, o najlepszych parametrach spożywczych. Średni czas życia krowy mięsnej to okres od 3 do 4 lat. Przy odpowiednim karmieniu opasy osiągają pożądaną wagę już po około 2 latach.

Warunki bytowe 

Bydło mięsne ma zdecydowanie mniejsze wymagania  bytowe. Dobrze odżywione bydło mięsne może spędzić na pastwiskach nawet cały rok, pod warunkiem zaopatrzenie go we wiaty chroniące przed opadami atmosferycznymi i wiatrem.

Krowom mlecznym należy stworzyć dobre warunki w oborze, począwszy od właściwej temperatury, oświetlenia, wilgotności powietrza, miejsca do odpoczynku, braku przeciągów, zapewnienia higieny, a także funkcjonalnych stanowisk udojowych.

Planowanie i projektowanie gospodarstwa 

Jednym z obowiązków, a zarazem kompetencją hodowcy jest decydowanie o przyszłej działalności i organizacji gospodarstwa hodowlanego.
Planowanie i projektowanie gospodarstwa jest konieczne w przypadku trzech kluczowych aspektów:

  1. Oceny sytuacji danego gospodarstwa;

  2. Realnej analizy możliwości inwestycyjnych gospodarstwa;

  3. Przewidywania i uniknięcia zagrożeń, w tym wprowadzania wystarczających środków zaradczych.

Warto zwrócić uwagę na punkt trzeci z uwagi na fakt, że niektóre rasy mleczne krów są szczególnie podatne na wpływ niekorzystnych warunków hodowlanych i w ich przypadku należy już na wstępie podjąć kroki zmierzające do uzyskania najlepszych rezultatów.

Nowoczesne technologie w hodowli zwierząt 

Hodowla bydła mlecznego, jak i mięsnego, zobowiązuje do szczególnej dbałości o dobrostan zwierząt. Jest to także jeden z czynników podnoszących wydajność hodowli, niezależnie od jej typu.

Doskonałą i coraz popularniejszą metodą zarządzania produkcję jest monitoring stada. System monitorujący nie tylko wspiera procesy żywieniowe bydła, co ma ogromne znaczenie dla jakości produkowanej żywności.

Monitoring pozwala też uniknąć ewentualnych problemów zdrowotnych, ograniczając ryzyko wystąpienia groźnych chorób oraz kontrolując rozród. W licznym stadzie system monitoringu umożliwia wczesne wykrycie wszelkich nieprawidłowości występujących zarówno w grupie zwierząt, jak i u pojedynczych osobników.

Nowoczesna aplikacja wspiera hodowców, pozwalając na osiągnięcie pożądanych wyników produkcyjnych, a w konsekwencji także finansowych.